Viidelle radioasemalle huomautus toimilupaehtojen rikkomisesta

Viisi kaupallista radioasemaa on saanut viestintävirastolta huomautuksen toimilupaehtojen toistuvasta rikkomisesta. Päätösten taustalla on Viestintäviraston teettämä tutkimus toimiluvanvaraisten radioiden sisällöstä, joka julkaistiin marraskuussa 2010.

Tutkimuksessa mukana olleet radiokanavat Iskelmä Tampere (Pro Radio Oy), Iskelmä Oikea Asema Kuopio (Pohjois-Savon Paikallisradio Oy) sekä Iskelmä Rovaniemi (Lapin Klubi ry) rikkoivat toimilupaehtoja lähettämällä keskenään lähes identtistä ohjelmistoa.

Pro Radio Oy:lle on vuonna 2008 annettu samasta asiasta huomautus ja vuonna 2009 velvoitteen tehosteeksi on asetettu uhkasakko. Yhtiö ei ole noudattanut päätöstä ja se tuomittiin maksamaan 50 000 euron suuruinen uhkasakko.

Kaikki Iskelmä-kanavat saivat huomautuksen puutteista mainonnan ja toimituksellisen aineiston erottamisessa. Lisäksi Iskelmä Tampere ja Iskelmä Oikea Asema Kuopio saivat huomautuksen mainonnan enimmäismäärää koskevien säännösten rikkomisesta.

Pietari

Vastaa