Itämeri on maailman radioaktiivisin meri

Suomen ympäristökeskuksen mukaan Itämeri on maailman radioaktiivisin meri. Suurimman säteilyannoksen aiheuttaa Tshernobylin ydinvoimalakatastrofista mereen päätynyt cesium-137 -laskeuma. Pääosa radioaktiivisuudesta on vajonneena meren pohjakerrostumiin.

Merentutkimusalus Aranda lähti tänään selvittämään Suomenlahden itäosan tilaa. Matkalla tutkitaan pohjan radioaktiivisuutta, happitilannetta ja pohjaeläimien esiintymistä. Lisäksi merenpohjasta kerätään runsaasti sedimenttinäytteitä ja seurataan meriveden levämyrkky- ja ravinnepitoisuuksia.

Tutkimusmatkan aikana täydennetään yleiskuvaa pohja-aineksen ja pohjaeläinten tämän hetkisestä radioaktiivisuudesta. Merenpohjan kairausnäytteiden avulla voidaan selvittää mm. Itämeren historian aikana tapahtuneita hapettomuuden ja mikrobilajiston muutoksia.

Matkalla selvitetään myös ajankohdan ravinnetilannetta alueella, jolla Pietarin alueen jätevesien tehostuneen puhdistuksen pitäisi vaikuttaa erityisen suotuisasti ravinnekuormiin.

Pietari Ahtiainen

Vuonna -85 syntynyt harvinaista ja etenevää Duchennen lihasdystrofiaa sairastava bloggaaja Savonlinnasta. Bloggaan elämästä vammaisen henkilön näkökulmasta. Yritän omalta osaltani tehdä maailmasta edes vähän paremman.

Vastaa