Kohtuullinen hinta megan nettiliittymälle on 1295 euroa

Viestintäviraston mukaan kohtuullinen 1 Mbit/s laajakaistaliittymän rakentamismaksu asiakkaalle on 1295 euroa sekä 39,90 euroa kuukausimaksuja. Päätös liittyy TeliaSoneran Inarin Lisman kylään tarjoamiin hintoihin.

Viestintäviraston mukaan liittymien rakentamisesta TeliaSoneralle aiheutuvat kustannukset ovat suuremmat kuin asiakkailta laskutettavat rakentamismaksut.

Viestintävirasto on hintaa arvioidessaan myös huomioinut Lisman kylän sijainnin hyvin harvaan asutulla alueella. Viestintämarkkinalain mukaan liittymän hinnan kohtuullisuutta tulee arvioida sekä teleyrityksen että asiakkaan näkökulmasta.

– On hyvä huomata, että viestintämarkkinalain mukaan liittymän kohtuullisena pidettävä hinta voi vaihdella eri puolilla maata. Harvaanasutuilla alueilla etäisyydet ovat pidempiä, mikä vaikuttaa liittymän rakentamis- ja ylläpitokustannuksiin. Yleispalvelua ei välttämättä näillä alueilla saa samalla hinnalla kuin Suomen suurimmissa kaupungeissa, muistuttaa lakimies Saara Punkka Viestintävirastosta.

Pietari Ahtiainen

Vuonna -85 syntynyt harvinaista ja etenevää Duchennen lihasdystrofiaa sairastava bloggaaja Savonlinnasta. Bloggaan elämästä vammaisen henkilön näkökulmasta. Yritän omalta osaltani tehdä maailmasta edes vähän paremman.

Vastaa