THL:n Puska luopuu tulospalkkiostaan – ”Emmehän me tuota voittoa”

Helsingin Sanomat kertoo, että Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen pää­joh­ta­ja Pek­ka Pus­ka ei ota vastaan 4 900 eu­ron tu­los­palk­kio­ta vii­me vuo­del­ta.

Puska ­mak­saa tu­los­palk­kiosta ve­roa noin puo­let ja ve­rot­to­man osuu­den, noin 2 500 eu­roa hän luo­vut­taa THL-sää­tiöl­le. Vuonna 2010 Pus­ka teki samoin, kun THL:n pää­joh­ta­ja otet­tiin val­tion joh­don tu­los­palk­kion pii­riin.

– Lii­ke-elä­mässä jae­taan tulospalk­kioi­ta avain­hen­ki­löil­le fir­man mah­dol­li­ses­ta voi­tos­ta. Val­tion lai­tos­ten suh­teen ti­lan­ne on toi­nen: em­me­hän me tuo­ta voit­toa. Jo­kai­nen työn­te­ki­jä pää­joh­ta­jaa myö­ten te­kee mah­dol­li­sim­man hy­vää ja so­vit­tua työ­tä sil­lä pal­kal­la, jo­ka meil­le ve­ro­va­roil­la mak­se­taan.

Pietari Ahtiainen

Vuonna -85 syntynyt harvinaista ja etenevää Duchennen lihasdystrofiaa sairastava bloggaaja Savonlinnasta. Bloggaan elämästä vammaisen henkilön näkökulmasta. Yritän omalta osaltani tehdä maailmasta edes vähän paremman.

Vastaa