Kuinka rikosilmoitus tehdään internetissä?

Sähköisen rikosilmoitusjärjestelmän tarkoitus on helpottaa asiointia poliisin kanssa. Poliisin internetsivuilla on myös ohjeita siitä, mitä tietoja rikosilmoituksen tekemiseen tarvitaan. Järjestelmä ei ohjaa ilmoituksen tekemisessä, tämä ilmenee usein ilmoitustietojen puutteellisuutena.

Sähköiseen rikosilmoitusjärjestelmään kirjaudutaan pankkitunnuksilla, sirullisella henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Poliisi kirjaa järjestelmän kautta tulleista ilmoituksista tutkintailmoituksen. Tämän vuoksi on tärkeää, että ilmoitus on laadittu huolellisesti.

Ilmoituksessa olisi käytävä ilmi tapahtumatiedot, tapahtumaan osalliset henkilöt yhteystietoineen ja muut asian kannalta oleelliset tiedot. Tietojen huolellinen kirjaaminen helpottaa poliisissa ilmoitusten kirjaajien työtä.

Erityisesti poliisi toivoo asiakkaiden kiinnittävän huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • omaisuusrikosten kohdalla ilmoituksesta tulisi käydä ilmi anastetun omaisuuden tunnistetiedot mahdollisimman tarkasti. Myös se, ettei tunnistetietoja ole saatavilla, tulisi merkitä ilmoitukseen selkeästi.
  • internetissä tapahtuneiden petosten osalta ilmoituksesta pitäisi käydä ilmi osapuolten puhelinnumerot, käytetyt sähköpostiosoitteet ja tilinumerot.

Liikkeiden tekemien näpistysilmoitustesta tulisi käydä ilmi liikkeen virallinen nimi kokonaisuudessaan, y-tunnus, liikkeen yhteystiedot ja liikkeen virallisen edustajan nimi. Oleellista on myös anastetun omaisuuden tarkka määrä, kuka tapahtuman on todennut ja miten.

Bensanäpistysten osalta ilmoituksessa olisi hyvä näkyä näpistyksessä käytetyn auton rekisteritunnuksen lisäksi auton merkki, malli, väri ja kuljettajan tuntomerkit.

On huomattava, että sähköisen rikosilmoituksen tekeminen ei sovellu tapahtumiin, jotka vaativat välittömiä, kiireellisiä toimenpiteitä. Näissä tapauksissa on soitettava hätänumeroon 112.

Pietari Ahtiainen

Vuonna -85 syntynyt harvinaista ja etenevää Duchennen lihasdystrofiaa sairastava bloggaaja Savonlinnasta. Bloggaan elämästä vammaisen henkilön näkökulmasta. Yritän omalta osaltani tehdä maailmasta edes vähän paremman.

Vastaa