ELY heräsi: Talvivaaran lähivesiä ei saa käyttää

Talvivaaran kaivoksen läheisien vesialueiden asukkaita, kotitalouksia ja tuotantoyksiköitä suositellaan pidättäytymään vesistöjen talousvesi- ja virkistyskäytöstä. Asiasta tiedottaa Kainuun ELY-keskus.

ELY-keskuksen ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon antaman suosituksen tarkoituksena on ehkäistä mahdollisten terveyshaittojen syntymistä. Syynä asiaan on Talvivaara Sotkamo Oy:n kipsisakka-altaan vuoto.

Vesien laadun tarkempien analyysitulosten ja arvioitujen muutosten pohjalta ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaiset tulevat myöhemmin antamaan mahdollisia käyttösuosituksia siinä laajuudessa kuin niihin katsotaan olevan tarvetta.

Oulujoen vesistön suunnassa Salmisenpuron, Salmisen ja Kalliojärven (etäisyys Talvivaarasta linnuntietä noin 3 km) sekä Vuoksen vesistön suunnassa Lumijoen, Ylä-Lumijärven ja Kivijärven (etäisyys Talvivaarasta linnuntietä noin 7 km) alueiden.

Vesistä pyydettyjen kalojen käytölle ei ole tarpeen antaa tässä vaiheessa käyttörajoituksia.

Pietari Ahtiainen

Vuonna -85 syntynyt harvinaista ja etenevää Duchennen lihasdystrofiaa sairastava bloggaaja Savonlinnasta. Bloggaan elämästä vammaisen henkilön näkökulmasta. Yritän omalta osaltani tehdä maailmasta edes vähän paremman.

Vastaa