Liukuportaissa kaatunut odotti apua yli tunnin

Hätäkeskuslaitoksen mukaan mediat uutisoivat 4.1.2013 sattuneesta tapauksesta, jossa nainen kaatui liukuportaissa Kouvolan rautatieasemalla. Ambulanssin saapuminen paikalle kesti tunnin.

Ensimmäinen hätäpuhelu tuli klo 15.45 ja päivystäjä kirjasi tehtävän C-kiireelliseksi, jossa tavoitevasteaika on enintään 30 minuuttia. Kohteesta tuli toinen hätäilmoitus klo 16.06, ja kolmas klo 16.32. Tehtävä muutettiin B-kiireelliseksi klo 16.39 ja sairaankuljetusyksikkö oli perillä kohteessa klo 16.46.

Tapahtumahetkellä ei alueella ollut vapaana kuin hoitotason sairaankuljetusyksikkö, joten päivystäjä pyrki turvaamaan ensihoidon valmiutta kiireellisempien tehtävien hoitoon. Perustason sairaankuljetusyksiköä ei kuitenkaan vapautunut ja odotusaika kasvoi yli tavoitevasteajan.

Hätäkeskuslaitoksen mukaan päivystäjä toimi virheellisesti pyrkiessään ylläpitämään ensihoidon valmiustasoa kiireellisempien tehtävien varalle. Hätäkeskuslain mukaan toimialoilla on vastuu omien resurssiensa riittävyydestä, jolloin voimavarojen riittämättömyys ei ole peruste jättää vastaanottamatta ilmoitusta tai tehtävää.

Auttamisen ketjuun kohdistuvat säästöpaineet ja kentän resurssien väheneminen näkyy valitettavasti myös hätäkeskustoiminnassa. Hätäkeskuslaitos näkee erittäin tärkeänä, että tiukasta taloustilanteesta huolimatta ylläpidetään riittävä valmius erityisesti ensihoito- ja poliisitehtävien hoitamiseen kaikilla alueilla.

Pietari Ahtiainen

Vuonna -85 syntynyt harvinaista ja etenevää Duchennen lihasdystrofiaa sairastava bloggaaja Savonlinnasta. Bloggaan elämästä vammaisen henkilön näkökulmasta. Yritän omalta osaltani tehdä maailmasta edes vähän paremman.

Vastaa