Valvonnassa paljastui yhdelle henkilölle 1 100 tuntia ylityötä

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluviranomaiset ovat tarkastaneet vuoden 2011 työaikakirjanpidon valtakunnallisesti 6 000 työpaikalla. Ylityömäärien valvonnassa tarvittava työaikakirjanpito löytyi 90 %:lta valvotuista työpaikoista.

Suurin havaittu ylityömäärä oli yli 1 100 tuntia. Työaikalaki sallii vuositasolla työntekijälle 250 tuntia ylitöitä. Lisäksi paikallisesti sopimalla voidaan teettää 80 ylityötuntia lisää.

Valvonnan avulla ei ole pystytty kitkemään kokonaan laittomien ylitöiden teettämistä, mutta räikeät ylitykset ovat vähentyneet: 400 tuntia ylittäviä ylityötuntimääriä löydettiin vain muutamalta työpaikalta.

Työnantajan tulee seurata ylitöiden kertymistä ja puuttua tilanteeseen, mikäli lain sallimat rajat uhkaavat ylittyä. Lain sallima ylityömäärä ylittyi jälleen pahiten kuljetusalalla.

Pietari Ahtiainen

Vuonna -85 syntynyt harvinaista ja etenevää Duchennen lihasdystrofiaa sairastava bloggaaja Savonlinnasta. Bloggaan elämästä vammaisen henkilön näkökulmasta. Yritän omalta osaltani tehdä maailmasta edes vähän paremman.

Vastaa