Juna myöhässä päivittäin keskimäärin 15 minuuttia 7 kuukautta, matkustajalle korvaus

Kello 7.38 lähijuna myöhästyi 15.8.2011−16.2.2012 välisenä aikana joka päivä keskimäärin 15 minuuttia. Matkustajan mukaan hänellä oli kulunut viivästysten vuoksi työ- ja vapaa-aikaa yli 30 tuntia.

Matkustaja vaati korvauksena 20 % hinnanalennuksen kausilipun hinnasta, eli yhteensä 155,58 euroa. Matkustajan mukaan kyseessä ainoa nopea junayhteys. Nopeimmallakin vaihtoehtoisella reitillä matka kestää 16 minuuttia pidempään.

Helsingin seudun liikenne (HSL) kiisti vaatimuksen, sillä sen mukaan päivittäinen 15 minuutin myöhästyminen ei ole sellainen olennainen myöhästyminen, joka oikeuttaisi korvaukseen.

Matkustajan käytettävissä on ollut junan ohella muuta joukkoliikennettä. Muu joukkoliikenne ei tässä tapauksessa ole niin olennaisesti hitaampaa, että korvausvelvollisuus voisi syntyä. Palvelu on vastannut sitä, mitä
asiakas on perustellusti voinut odottaa, HSL tiedottaa.

Kuluttajariitalautakunta otti asian käsittelyyn. Sen päätöksessä suositetaan, että HSL maksaa matkustajalle hinnanalennuksena 10 % kausilipun hinnasta ajalla 15.8.2011−16.2.2012 eli yhteensä 77,79 euroa.

Lautakunnan mukaan matkustajan tulee varautua siihen, että talviaikaan sääolot vaikuttavat junavuorojen aikatauluihin. Myöhästymiset ovat kuitenkin olleet toistuvia ja ne ovat jatkuneet pitkään.

Matkustajan ei voida kohtuudella edellyttää varautuneen päivittäin toistuviin suhteellisen pitkäkestoisiin viivästyksiin. Liikennepalvelussa on virhe, jonka perusteella matkustajalla on oikeus hinnanalennukseen, päätöksessä todetaan.

Pietari Ahtiainen

Vuonna -85 syntynyt harvinaista ja etenevää Duchennen lihasdystrofiaa sairastava bloggaaja Savonlinnasta. Bloggaan elämästä vammaisen henkilön näkökulmasta. Yritän omalta osaltani tehdä maailmasta edes vähän paremman.

Vastaa