Soneran vaatimus hyväksyttiin, DNA:lle väliaikainen markkinointikielto

Markkinaoikeus on kieltänyt DNA Oy:tä mainostamasta laajakaistaansa Suomen nopeimpana liikkuvana laajakaistana. Myös tähän rinnastettaville ilmaisuille oikeus on asettanut väliaikaisen kiellon. Kieltoa on noudatettava heti 100.000 euron sakon uhalla.

Kieltoa on vaatinut kilpaileva teleyhtiö TeliaSonera Finland Oyj. Sonera on tuloksetta vaatinut DNA:ta muuttamaan markkinointiaan.

DNA:n väite perustuu Oy Omnitele Ab:n 3G-verkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailututkimukseen, johon on viitattu TV-mainoksen lopussa pienellä kirjasinkoolla. 4G-teknologiaan liittyvä markkinointiväite on Soneran mukaan totuudenvastainen ja harhaanjohtava.

DNA Oy on vaatinut, että väliaikaista kieltoa koskeva vaatimus hylätään. Sen mukaan markkinointi-ilmaisut eivät ole olleet totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia, koska ne ovat tulleet toteennäytetyiksi luotettavien ja puolueettomien tutkimustulosten avulla.

Arvioidessaan väliaikaisen kiellon määräämisen edellytyksiä markkinaoikeus on ottanut huomioon myös DNA:lle Elisa Oyj:n hakemuksesta toisessa markkinaoikeudessa vireillä olevassa asiassa 18.1.2013 määräämän väliaikaisen kiellon. tiedottaa Markkinaoikeus.

Markkinaoikeus katsoo, että Sonera on esittänyt vaatimansa kiellon tueksi riittävän todennäköiset perusteet. Kielto on voimassa siihen saakka kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Pietari Ahtiainen

Vuonna -85 syntynyt harvinaista ja etenevää Duchennen lihasdystrofiaa sairastava bloggaaja Savonlinnasta. Bloggaan elämästä vammaisen henkilön näkökulmasta. Yritän omalta osaltani tehdä maailmasta edes vähän paremman.

Vastaa