Valtio hakee turhaa virkamiestä – 7 500 euron kuukausipalkka

Oikeusministeriö hakee viiden vuoden määräaikaispestiin yhdenvertaisuusvaltuutettua, jonka palkka on vähintään 7 562 euroa kuukaudessa. Sopimuspalkka voi olla korkeampikin.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on ”toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton”. Valtuutetulla on omassa toimistossa käytettävissään toimialaan perehtyneitä esittelijöitä ja muuta henkilöstöä.Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys perus- ja ihmisoikeuksiin ja viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito. Valtuutetulta edellytetään erinomaista suomen ja tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Toivomuksena on myös hyvä englannin kielen taito.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu valvoo yhdenvertaisuuslain noudattamista viime vuonna säädetyn lain mukaan. Lisäksi valtuutettu toimii kansallisena ihmiskaupparaportoijana.

Hakemukset pyydetään lähettämään 9. maaliskuuta mennessä.

Pietari

Vastaa