Lapsen 170 euron karkkiostokset asiakkaan maksettavaksi

13-vuotiaan lapsen käytössä ollut matkapuhelinliittymä vaihdettiin toiselta operaattorilta DNA:lle elokuussa 2014. Samalla raukesivat aiemmin käytössä olleet liittymäestot ja lapsi sai aikaan lähes 170 euron laskun.Puhelinta oli käytetty ostoksiin Selectan automaateista, joista voi ostaa esimerkiksi juomia, karkkia ja perunalastuja.

Liittymän omistaja vei asian Kuluttajariitalautakuntaan, koska DNA on ollut tietoinen siitä, että liittymä tulee alaikäisen käyttöön ja sen olisi hyvän myyntitavan mukaisesti pitänyt tarjota uudelle asiakkaalle estopalveluita. Hän ei ollut tietoinen, että operaattoria vaihtaessa estot olisi tullut sopia uudelleen.

DNA:n mukaan asiakkaalla on oikeus luovuttaa liittymä kolmannen osapuolen käyttöön, mutta asiakas itse vastaa edelleen liittymän käytöstä, sopimusehtojen velvoitteista ja maksuista. Asiakkaan tulee noudattaa palvelun käytössä korostettua huolellisuutta, koska palveluita voidaan käyttää erilaisiin toimintoihin, kuten digitaalisen sisällön tai tavaroiden ostamiseen.

Puhelinlaskulla on veloitettu Netsize IPX:n toimittamista palveluista. Heidän mukaansa täysivaltainen liittymänhaltija on liittymäsopimuksessa sitoutunut vastaamaan liittymän käytöstä ja liittymällä tilattujen palveluiden maksamisesta.

Liittymänhaltijan vastuulla on määritellä käytön rajat ja valvoa niiden noudattamista. Liittymänhaltijalla on myös maksuvastuunsa vastapainoksi mahdollisuus tehokkaasti suojautua lisämaksullisia palveluita koskevilta veloituksilta oman liittymäoperaattorinsa tarjoamien palveluestojen avulla.

DNA:n ja Netsize IPX:n näkemyksen mukaan ostosten hyvittämiseen ei ole perusteita.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että liittymän omistajan on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä. Maksuvälineen haltijan velvollisuus huolehtia maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista alkaa, kun hän vastaanottaa ne.

Lautakunta vertaa puhelinta muihin maksutapoihin, joilla voi yhtä lailla tehdä pieniä ostoksia ilman erillisen sopimuksen syntymistä. Aiemmin maksuja on päädytty hyvittämään esimerkiksi tapauksissa, joissa puhelimella maksettavia hyödykkeitä on markkinoitu siten, että alaikäiseen on pyritty vaikuttamaan epäasiallisesti.

Kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa hyvitystä yksimielisellä päätöksellä.

Pietari Ahtiainen

Vuonna -85 syntynyt harvinaista ja etenevää Duchennen lihasdystrofiaa sairastava bloggaaja Savonlinnasta. Bloggaan elämästä vammaisen henkilön näkökulmasta. Yritän omalta osaltani tehdä maailmasta edes vähän paremman.

Vastaa