Ikävä kirje 34 100 opiskelijalle

Kela on lähettänyt päätösehdotukset opintotuen takaisinperinnästä. Noin 34 100 opintotuen saajaa ansaitsi vuonna 2015 yli vuositulorajan. Määrä on lähes sama kuin vuotta aikaisemmin.Keskimäärin takaisin maksettavaa yhtä opiskelijaa kohti tulee 1 365 euroa. Päätösehdotusten mukaisten perintöjen yhteismäärä on 46,6 milj. euroa.

Huonona jatkunut työllisyystilanne on varmastikin rajoittanut opiskelijoiden työssäkäyntiä ja siksi takaisinmaksuehdotusten määrä ei ole muuttunut, sanoo vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen Kelan opintotukiryhmästä.

Kela lähettää takaisinperintäehdotuksen kaikille vuositulorajan ylittäneille opiskelijoille. Se on päätösehdotus, sillä Kelalla ei ole tietoa siitä, mikä osa tuloista on saatu opiskeluaikana.

Opiskelija voi 23.3.2017 mennessä tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän selvittää opintonsa ja sen, milloin tulot on saatu. Selvitys on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2015 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun.

Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nostaa tukea 9 kuukaudelta, hänellä saa olla muita tuloja enintään 11 850 euroa vuodessa. Opintotuen saajien keskimääräiset veronalaiset tulot vuonna 2015 olivat 7 770 euroa (ilman opintotukea).

Vuoden 2016 opintotukien vapaaehtoiset palautukset on maksettava toukokuun 2017 loppuun mennessä. Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin 15 %:lla korotettuna.

Ikävä kirje 34 100 opiskelijalle
Siirry sivun alkuun