a Liikuntarajoitteisista tasa-arvoisia videopeliyhteisöissä - Pietar.in
Liikuntarajoitteisista tasa-arvoisia videopeliyhteisöissä - Pietar.in
Siirry sisältöön

Liikuntarajoitteisista tasa-arvoisia videopeliyhteisöissä

Pelaaminen ei ole enää vain nuorten harrastus

Pelaamisen on yleensä ajateltu olevan vain lasten ja nuorten harrastus, ei niinkään aikuisille sopivaa tai edes aikuisia kiinnostavaa. Suomalainen Grey Gunners -pelijoukkue eroaa tästä tavanomaisesta mielikuvasta, sillä joukkue koostuu kokonaan eläkeläisistä, ja sen keski-ikä on 72 vuotta. Ruotsalaisen Silver Snipers -pelijoukkueen lisäksi muita eläkeläisjoukkueita ei maailmalla tällä hetkellä vielä ole.

Hauskanpidon ja uusien kokemuksien lisäksi pelaamisella varttuneemmalla iällä on myös monia todellisia hyötyjä. Videopelit parantavat pelaajan motorisia toimintoja ja hahmotuskykyä. Pelaaminen voi toimia myös ikään kuin terapiana, sillä sen kautta pelaaja saa tauon arjesta. Tällä on stressiä lievittävä vaikutus. Lisäksi pelaajien muisti paranee harrastuksen myötä. Myös yhteydenpito eri maissa oleviin pelaajiin koetaan mielekkääksi, ja tämä kehittää pelaajien sosiaalisia suhteita. Eläkeikäisten aika voi käydä pitkäksi, joten pelaaminen on hyvä ratkaisu tylsyyden poistamiseksi. Samalla pelaaja - kuin huomaamattaan - kehittää myös itseään. Lisäksi videopelien maailmassa pystyy kokemaan ja näkemään asioita, joita ei välttämättä muuten pystyisi - tai edes haluaisi. Tulevaisuudessa iäkkäämpien ihmisten videopeliharrastus saattaa olla jo uusi normi.

E-urheilu tuo mahdollisuuksia liikuntarajoitteisille

Vaikeakaan liikuntarajoitteisuus ei ole välttämättä este peliharrastukselle tai ammattiuralle, e-urheilun eli elektronisen urheilun, parissa. Mike "BrolyLegs" Begumin mukaan hän on päässyt kokemaan asioita e-urheilun avulla, joiden ei liikuntarajoitteisuutensa vuoksi koskaan ajatellut olevan mahdollisia. BrolyLegs elää artrogrypoosi -nimisen sairauden kanssa. Se on epämuodostuma nivelissä ja vaikeuttaa raajojen käyttöä. Sairaus ei kuitenkaan ole estänyt BrolyLegsiä pelaamasta videopelejä, vaan hän opetteli käyttämään peliohjainta kielensä ja poskensa avulla pystyäkseen pelaamaan sairaudestaan huolimatta. Nykyään BrolyLegs on ammattipelaaja Street Fighter V -pelissä ja on osallistunut useisiin kilpailuihin videopelien saralla. BrolyLegsin liikuntarajoitteisuus ei ole hänelle este, ainoastaan haaste.

Peliyhtiöt huomioivat liikuntarajoitteisuudet

Monille liikuntarajoitteisille peliohjaimet ovat kuitenkin kompastuskivi peliharrastuksen tai ammattilaisuran aloittamiselle, sillä ohjaimet on suunniteltu täysin liikuntakykyisille käyttäjille. Tämän ongelman ratkaisemiseen pyrkii AbleGamers. AbleGamers on monikansallinen hyväntekeväisyysyhdistys, joka tarjoaa juuri liikuntarajoitteisille suunniteltuja peliohjaimia sekä muita laitteita, joiden tarkoitus on helpottaa ja edesauttaa peliharrastuksen ylläpitämistä. AbleGamers tarjosi myös BrolyLegsin tarvitsemat laitteet. Sen lisäksi yritys pyysi häntä tämän lisäksi toimimaan edustajanaan. Nyt AbleGamers sponsoroi BrolyLegsiä.

Myös sellaiset pelien ominaisuudet, jotka on suunniteltu helpottamaan pelaamista, voivat toimia liikuntarajoitteisen pelaajan tapauksessa aivan päinvastaisella tavalla. Näin kävi muun muassa RAOBJSheff -nimimerkkiä käyttävälle pelaajalle Epic Games -peliyhtiön Fortnite -pelin kohdalla, kun Epic Games lisäsi kyseiseen peliin Autorun -ominaisuuden. Pelaaja kirjoitti asiasta verkkosivustolle pyytäen ominaisuuden muuttamista vapaavalintaiseksi, jotta pelaaminen olisi helpompaa myös liikuntarajoitteisille. Epic Games vastasi nopeasti ja lupasi seuraavassa päivityksessä tehdä Autorun -ominaisuuden poiskytkemisen mahdolliseksi.

Peliteollisuus ei usein ota oletuksena huomioon käyttäjien mahdollisia rajoitteita, vaan käyttökokemus suunnitellaan monesti täysin liikuntakykyisille ihmisille sopivaksi. Tämä on kuitenkin onneksi muuttumassa. Kun liikuntarajoitteiset antavat palautetta pelien ominaisuuksia koskevista kokemuksistaan, peliyhtiöt reagoivat ja muokkaavat pelien käyttöominaisuuksia. Näin tasa-arvoisuus pelaajien välillä säilyy, eivätkä liikuntarajoitteiset pelaajat jää kokemusten ulkopuolelle tiettyjen peliominaisuuksien takia.

Kun peliyhtiöt parantavat pelien suunnittelua ja ottavat alusta saakka huomioon myös käyttäjien mahdolliset rajoitukset luomalla erilaisia ominaisuuksia, kuten tekstitys ja mahdollisuus valita ohjaimeksi hiiri tai näppäimistö, liikuntarajoitteisten mahdollisuudet harrastaa e-urheilua paranevat. E-urheilun kautta pelaajat kehittävät sosiaalista kanssakäymistään. Pelaaminen myös stimuloi aivoja. E-urheilussa liikuntarajoitteisia ei eroteta omiin kilpailuihinsa kuten perinteisessä urheilussa, vaan eri kyvyin varustetut ihmiset pelaavat yhdessä toisiaan vastaan. Tämä on monien liikuntarajoitteisten mielestä todella mielekästä.

Vastaa

a