a Savonlinnan Mertalan koulussa aloittaa matemaattis-luonnontieteisiin painottuva luokka - Pietar.in
Savonlinnan Mertalan koulussa aloittaa matemaattis-luonnontieteisiin painottuva luokka - Pietar.in
Siirry sisältöön

Savonlinnan Mertalan koulussa aloittaa matemaattis-luonnontieteisiin painottuva luokka

Mertalan koulun 7E-luokka on ensimmäinen LuMa-peruskoululuokka Savonlinnassa. Luokalla opintonsa aloittaa tänään 20 oppilasta. Matemaattis-luonnontieteellinen painotus huomioidaan kaikkien oppiaineiden sisällöissä ja oppilaita kannustetaan näiden aineiden jatko-opintoihin.LuMa-luokan tavoitteena on saavuttaa vahva pohja matematiikassa ja luonnontieteiden osaamisessa, antaa mahdollisuus oppia teknologiaa sekä herättää kiinnostus luonnontieteellisiin ammatteihin. Laaja-alaisista oppimistavoitteista työelämätaidot ovat erityishuomion kohteena.

Tutkimuksellisilla, kokeellisilla ja oivaltavilla opetusmenetelmillä oppilasta kannustetaan matemaattiseen ilmaisuun, loogiseen etenemiseen ja ongelmanratkaisuun. Opiskeltaviin aihealueisiin liitetään myös oppilaitos- ja yritysyhteistyötä vahvistamaan käytännön oppimista ja oivaltamista. Yhteistyötä tehdään muun muassa Savonlinnan Teknologiapuiston tuotekehityslaboratorioiden kanssa sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin biotuotetekniikka-alan ja puurakentamisen insinöörikoulutuksen kanssa.

- Teemme oppilaiden kanssa myös vierailuja paikallisiin yrityksiin, millä opiskeltavat asiat pyritään liittämään mahdollisimman hyvin työelämässä tarvittaviin taitoihin. Paikallisten yritysten toivotaankin lähtevän innokkaasti yhteistyöhön näiden nuorten kanssa, kertoo apulaisrehtori Marketta Pellinen.

Oppilaat suorittavat 7. luokalla teknologian valinnaiskurssin, tekevät fysiikassa ja kemiassa paljon käytännönläheisiä laboratoriotöitä sekä varmistavat ja syventävät matematiikan perustaitoja. Myöhemmin, 8. ja 9. luokalla, opiskellaan valinnaiskursseina matematiikkaa ja fysiikkaa sekä kemiaa. Tällöin syvennetään oppisisältöjä ja opiskellaan myös opetussuunnitelman ulkopuolisia asioita. Oppilaiden saamaa vankkaa perusopintopohjaa vahvistaa myös se, että he suorittavat lukion ensimmäisen pakollisen matematiikan kurssin jo 9. luokan keväällä yhteistyössä Savonlinnan lukioiden kanssa.

Ensimmäiselle LuMa-luokalle oppilaat tulevat Savonlinnan kantakaupungin, Anttolan, Juvolan, Kerimäen, Louhen ja Punkaharjun alakouluilta valintakokeen kautta. Oppilaita on yhteensä 20, joista 7 tyttöjä ja 13 poikia. Luokalle voidaan ottaa jatkossa ottaa oppilaita myös toisista kunnista, mikäli luokka ei täyty oman kunnan oppilaista.

Mertalan koulu on 650 oppilaan yhtenäiskoulu, joka on painottunut taide- ja taitoaineisiin.

Kaikille Savonlinnan peruskoulun oppilaille on rakenteilla LuMa-polku, jolla pyritään lisäämään kiinnostusta luonnontieteisiin.

Vastaa

a