Vuokralainen jätti sähkölaskun maksamatta: Seuraukset todella ikävät

Vuokralainen jätti omakotitalon sähkölaskut maksamatta ja aiheutti toiminnallaan vesivahingon. Vuokralainen tuomittiin puoleksi vuodeksi vankeuteen.

Sähköyhtiön katkaistua sähkölämmitteisestä talosta sähköt, talon putket ja vesikalusteet olivat jäätyneet ja rikkoutuneet, mistä oli seurannut vesivahinko. Vuokralaisen katsottiin laiminlyönnillään syyllistyneen törkeään vahingontekoon.

Lain ja sopimuksen mukaisia velvoitteita tulee vuokrasuhteessa noudattaa

Vuokralaisen tulee asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan hoitaa huoneistoa huolellisesti ja esimerkiksi ilmoittaa vuokranantajalle havaitsemistaan huoneiston vioista tai pitkästä poissaolosta. Lisäksi vuokralaisen on noudatettava vuokrasopimuksessa sovittuja ehtoja esimerkiksi sähkösopimusta koskien.

Tapauksessa KKO 2023:90 osapuolet olivat sopineet vuokrasopimuksessa, että vuokralainen oli vastuussa sähkösopimuksen tekemisestä  ja  sähkölaskujen maksamisesta.

Vuokralainen oli laiminlyönyt tämän velvoitteensa, minkä seurauksena sähköt oli katkaistu ja omakotitalolle aiheutunut laaja vesivahinko. Korkein oikeus katsoi, että näissä olosuhteissa vuokralaisella oli ollut lakiin ja vuokrasopimukseen perustunut velvollisuus ryhtyä toimiin vahingon estämiseksi ainakin ilmoittamalla sähköjen katkeamisen uhasta vuokranantajalle.

”Tässä tapauksessa sähkölaskujen maksamatta jättäminen ja ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönti täyttivät törkeän vahingonteon tunnusmerkistön”, Suomen Vuokranantajat ry:n juristi Saara Penttilä kertoo.  

Vahingontekoon mahdollista syyllistyä laiminlyönnillä

Ennakkoratkaisussa otettiin kantaa erityisesti siihen, oliko vahingontekorikoksen tunnusmerkistö mahdollista täyttää laiminlyönnillä. Korkeimman oikeuden mukaan rikoslain sanamuotoa ”vahingoittaa toisen omaisuutta” oli tulkittava niin, että sillä tarkoitettiin vahinkoseurauksen aiheuttamista omaisuudelle. Tämä oli mahdollista myös sopimukseen tai lakiin perustuvan velvoitteen laiminlyönnillä.

”Vuokralaisella oli tässä tapauksessa vuokrasopimukseen perustuva erityinen oikeudellinen velvollisuus maksaa sähkölaskut ja lain mukainen ilmoitusvelvollisuus vuokranantajalle. Kun näiden velvollisuuksien laiminlyönnistä oli aiheutunut mittava vahinko vuokranantajan omaisuudelle, oli laiminlyöntiä pidettävä näissä olosuhteissa vahingontekona”, Penttilä avaa.

Sopimusrikkomus voi olla myös rikosoikeudellisesti rangaistavaa

Sopimusrikkomuksesta seuraa tavallisesti vahingonkorvausvastuu. Sopimusta rikkovan tulee siis korvata sopimuskumppanille rikkomuksesta seuraava vahinko. Jos sopimusta rikotaan tahallaan, voi siitä seurata pahimmillaan myös rikosoikeudellinen vastuu.

”Alempien tuomioistuimien perusteluihin viitaten korkein oikeus katsoi vuokralaisen aiheuttaneen vahingon ratkaisun mukaisissa olosuhteissa tahallaan, sillä oli yleisesti tiedossa, että sähköjen katkeaminen omakotitalosta talvella voi johtaa laajoihin vahinkoihin esimerkiksi putkien jäätymisen myötä. Vuokralainen tuomittiin teosta puoleksi vuodeksi vankeuteen”, Penttilä selostaa.

lighted light bulb in selective focus photography
Photo by Burak The Weekender on Pexels.com

Pietari Ahtiainen

Vuonna -85 syntynyt harvinaista ja etenevää Duchennen lihasdystrofiaa sairastava bloggaaja Savonlinnasta. Bloggaan elämästä vammaisen henkilön näkökulmasta. Yritän omalta osaltani tehdä maailmasta edes vähän paremman.