Ministeriöltä tietoturvaohjeet someen

Valtiovarainministeriö on julkaissut tietoturvaohjeen, jonka tavoitteena on tukea valtionhallinnon organisaatioita sosiaalisen median turvallisessa käytössä. Ohjeen on tehnyt Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän VAHTIn alainen työryhmä.


photo credit: Ivan Walsh

– Sosiaalinen media ei sinänsä tuo uusia tietoturvahaasteita, mutta sosiaalisen median käyttötavat eroavat merkittävästi perinteisen median käyttötavoista ja perinteisistä Internet-palveluista, ja siksi tietoturvauhat ilmenevät eri tavalla. Sosiaalisen median palveluiden käyttö tulee arvioida niiden kautta saatujen hyötyjen perusteella tasapainotettuna mahdollisiin riskeihin. Sosiaalisen median palveluiden ohjeistaminen on oltava linjassa organisaation tietoturvapolitiikan kanssa.

Mikael Kiviniemi
VAHTIn puheenjohtaja

http://www.vm.fi/tietoturvallisuus Sosiaalinen_media.pdf

Pietari Ahtiainen

Vuonna -85 syntynyt harvinaista ja etenevää Duchennen lihasdystrofiaa sairastava bloggaaja Savonlinnasta. Bloggaan elämästä vammaisen henkilön näkökulmasta. Yritän omalta osaltani tehdä maailmasta edes vähän paremman.

Vastaa