A-lehdet maksaa tulospalkkiota vähintään 800 euroa/henkilö

A-lehdet-konserni maksaa koko henkilökunnalle tulospalkkiota vähintään 800 euroa/henkilö. Tämä on hyvitys siitä, että konserni paransi tulostaan vuodesta 2009 vuoteen 2010 lähes 54 %.

– Lehtiemme tilausmyynti saavutti tavoitteensa ja kestotilausten määrä kasvoi lähes kaikilla lehdillämme, mikä osaltaan paransi kannattavuutta. A-lehdissä tulosparannukseen vaikutti prosessien tehostaminen ja toiminnan kehittäminen. toimitusjohtaja Olli-Pekka Lyytikäinen kertoo tyytyväisenä.

Kuluttajat tilasivat viime vuonna aikakauslehtiä vilkkaasti, mikä näkyi A-lehdissä myönteisenä kasvuna ja säännöllisten lukijoiden määrän nousuna.

– Kasvaneisiin lukuihin vaikutti varmasti jatkuvasti uudistuvat lehtemme ja niiden korkealaatuinen taso. Uskomme nousevien levikkien myös auttavan mediamyynnin kääntymisessä kasvuun. jatkoi Lyytikäinen.

Konsernin tulos ennen veroja 2010 oli 4,9 miljoonaa euroa, kun 2009 se oli 3,2 milj. euroa. Liikevaihto vuonna 2010 oli
konsernissa 91,2 miljoonaa euroa.

Pietari Ahtiainen

Vuonna -85 syntynyt harvinaista ja etenevää Duchennen lihasdystrofiaa sairastava bloggaaja Savonlinnasta. Bloggaan elämästä vammaisen henkilön näkökulmasta. Yritän omalta osaltani tehdä maailmasta edes vähän paremman.

Vastaa