Yksityinen pysäköinninvalvonta on laitonta

Perustuslakivaliokunnan perjantaisen mietinnön mukaan yksityinen pysäköinninvalvonta on perustuslain vastaista. Korkeimman oikeuden aiemmin tekemä päätös oli sallinut tämän.

Valiokunnan mukaan perustuslain 124 §:ssä kielletään merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävien tehtävien antaminen muulle kuin viranomaiselle. Valiokunnan mukaan yksityinen pysäköinninvalvonta ei ole riittävä syy poiketa perustuslaista.

Pietari

Vastaa