Poliisit tallentuivat videolle miehen kotona, epäillään salakatselusta

Helsingin Sanomat uutisoi, että Val­kea­kos­kel­la saksalaisen lin­tu­har­ras­ta­ja Ste­fan Gof­fer­jen epäillään syyl­lis­tynen sa­la­kat­se­luun, kun hä­nen ko­to­naan vi­deo­val­von­ta­jär­jes­tel­mään tal­len­tui po­lii­si­par­tio.

Vii­me tiis­tai­na Gof­fer­jen ko­to­na kä­vi po­lii­si­par­tio eläin­suo­je­lu­val­vo­jan kans­sa. Hänen mukaan uh­kaa­vas­ti ja epä­asial­li­ses­ti käyttäytyneet po­lii­sit tal­len­tuivat vi­deo­jär­jes­tel­mään, jo­ka ku­vaa asun­toa mur­to­var­kai­den va­ral­ta ja asun­nos­sa ole­vien koi­rien etä­val­von­nan vuok­si.

Poliiseilta puut­tui­vat ni­mi­kyl­tit, ei­vät­kä he suos­tu­neet pu­hu­maan eng­lan­tia tai ker­to­maan ni­miään. Nimien puuttuminen on vas­toin si­sä­mi­nis­te­riön ase­tus­ta. Gof­fer­je teki il­moi­tuk­sen par­tios­ta ja liit­ti mu­kaan kak­si still-ku­vaa vi­deos­ta, jos­ta käy il­mi ni­mi­lät­kien puu­te.

Lauan­tai­na miehen kotiin saapui kak­si si­vii­lia­suis­ta poliisia, jotka ha­lu­sivat ku­vata ka­me­ra­val­von­nas­ta ja sii­tä va­roit­ta­vis­ta kyl­teis­tä. He myös esit­ti­vät ko­tiet­sin­tä­lu­van, jon­ka mu­kaan mies­tä epäil­lään sa­la­kat­se­lus­ta, kos­ka par­tio tal­len­tui tie­tä­mät­tä jär­jes­tel­mään.

Ri­kos­ko­mi­sa­rio Jo­ni Län­si­pu­ron mu­kaan ka­me­ra­val­von­ta täy­tyy il­moit­taa sel­väs­ti. Hänen mukaan nyt tut­ki­taan, oli­ko valvonnasta il­moi­tet­tu riit­tä­vän sel­väs­ti ja mo­nis­sa pai­koin. Gof­fer­je sa­noo, et­tä kyl­tit ovat ol­leet pai­kal­laan  ul­koai­das­sa, te­ras­sin oven vie­res­sä ja si­säo­ves­sa.

– Fak­ta on se, et­tä nä­mä hen­ki­löt, jot­ka siel­lä oli­vat, ei­vät ole tien­neet, Län­si­pu­ro sa­noo.

Pietari Ahtiainen

Vuonna -85 syntynyt harvinaista ja etenevää Duchennen lihasdystrofiaa sairastava bloggaaja Savonlinnasta. Bloggaan elämästä vammaisen henkilön näkökulmasta. Yritän omalta osaltani tehdä maailmasta edes vähän paremman.

Vastaa