Lihapiirakat lähellä eläinruokaa, jauheliha makkaraa laadukkaampaa

Helsingin Sanomien mukaan jau­he­li­han os­ta­ja saa nykyään var­masti lau­ta­sel­leen li­haa. Einesten kohdalla tilanne ei ole lähellekkään sama.

Hyvänä esimerkkinä on lihapiirakoiden täytelihat, joissa raaka-aineina voidaan käyttää naudan tai sian sydäntä. Heti seuraavana laatutaulukossa tulevat eläinruoat.

Mak­ka­ran li­ha­pi­toi­suu­den sään­te­ly päät­tyy, sillä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö mu­kaut­ti kan­sal­li­set mak­ka­ra-ase­tuk­set EU-la­kien mu­kai­sik­si. Lain mu­kaan mak­ka­ran olen­nai­nen ai­nes­osa on yhä li­ha, mut­ta tar­kem­min ­pi­toi­suut­ta ei ole mää­ri­tel­ty. Myös A-luok­ka-mer­kin­tä pois­tuu.

Jau­he­li­haa toi­mitettiin kaup­poi­hin vii­me vuon­na noin 32 mil­joo­naa ki­loa, eli puo­let kai­kes­ta myy­dys­tä li­has­ta. Makkaroita suo­ma­lai­nen söi kes­ki­mää­rin 16,1 ki­loa .

Pietari Ahtiainen

Vuonna -85 syntynyt harvinaista ja etenevää Duchennen lihasdystrofiaa sairastava bloggaaja Savonlinnasta. Bloggaan elämästä vammaisen henkilön näkökulmasta. Yritän omalta osaltani tehdä maailmasta edes vähän paremman.

Vastaa