Ikävä kirje tulossa 33 000 opiskelijalle

Kela on lähettänyt noin 33 512 opintotuen saajalle päätösehdotukset opintotuen takaisinperinnästä. Tämä on noin 10 % kaikista opintotuen saajista. Tämä on 3,3 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Keskimäärin takaisin maksettavaa yhtä opiskelijaa kohti tulee 1 309 euroa. Päätösehdotusten mukaisten perintöjen yhteismäärä on noin 44 milj. euroa.

Kyseessä on päätösehdotus, sillä Kelalla ei ole tietoa, mikä osa tuloista on saatu opiskeluaikana. Jos vuositulorajan ylitys johtuu esimerkiksi valmistumisen jälkeisistä tuloista, maksettava määrä voi pienentyä tai sitä ei tule lainkaan. Opiskelija voi 19.3.2015 mennessä tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön.

Opintotuen riittävyys, tulorajojen muutokset ja työllisyystilanne vaikuttavat perintäehdotusten määrään, toteaa suunnittelija Inka Kiviharju Kelan opintotukiryhmästä.

Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa. Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin 15 %:lla korotettuna.

Ikävä kirje tulossa 33 000 opiskelijalle
Siirry sivun alkuun